Het Wad n Wereldorkest speelt volksmuziek uit veel delen van de wereld, o.a.de Balkan, Rusland, Ierland, Spanje of Zuid- en Midden Amerika. Ook klezmers zijn een favoriet onderdeel op het programma.

Ieder tijdperk en iedere samenleving kent zijn eigen muziek met zijn eigen identiteit. Zelfs binnen een samenleving heeft iedere subgroep zijn eigen muzikale taal; vrouwen, mannen, jongeren, kerkgenootschappen, fans etc. om zich te onderscheiden van de rest of juist om zich aan elkaar te verbinden. Kortom muziek is naast eten, drinken en ademhalen een van de meest elementaire activiteiten in het leven. Het laat zien wat er gaande is en wie bij elkaar horen en wie er verschillen.

Nu ook voor de overheid nut en noodzaak van muziek en muziekonderwijs op de achtergrond zijn geraakt, wordt het maken en genieten van muziek net als ademen, eten of drinken als een individuele verantwoordelijkheid gezien. Dus gaat ieder zijn eigen gang, wellicht net zolang totdat ook dat fout gaat, zoals bij water- en luchtverontreiniging, het roken of de obesitasepidemie. Hier betekent dat verder verlies van de sociale samenhang. Want muziek is een manier van communiceren tussen mensen met verschillende sociale, maatschappelijke, culturele en religieuze achtergronden.

Het Wad’n wereldorkest wil zowel eigen leden als de gemeenschap waarbinnen zij figureert met elkaar verbinden door klanken die emoties vertolken. Zij wil al die mensen laten luisteren en voelen om samen gevoelens te delen en zo beter te kunnen deelnemen aan een leefbare maatschappij. Muziek die niet wil onderscheiden, maar wil verenigen door gedeelde emoties te maken en te delen. Iets waarvoor zeker in een maatschappij met toenemende sociale en culturele ongelijkheid een dwingende noodzaak is.

Kom genieten van ons spel, doe mee of nodig ons uit voor een optreden.

Reacties zijn gesloten.